Jak koupit elektrocentrálu nebo dieselagregát?a nespálit se!

Pořízení elektrocentrály nebo dieselagregátu není každodenní věc, spíše naopak, takovéto zařízení kupujeme výjimečně. Proto málokdo z nás má zkušenosti a znalosti, které jsou v tomto okamžiku třeba. Zde je tedy několik rad, jak postupovat, případně jak se vyhnout „šmejdům“ v tomto oboru.

Jaká je přibližně kvalita vlastního stroje a kde bylo zařízení vyrobeno?

ElektrocentrálaOpravdu věrohodným údajem je obecně pouze označení „Made in …..“. Nápis „Germany“ nebo „Designed in Sweden“ není informací o tom, kde bylo zařízení vyrobeno. Častý požadavek „Nechci kupovat zařízení, které bylo vyrobeno v ……“ je poněkud naivní. Veliká část průmyslových zařízení včetně elektrocentrál je dnes vyráběna v Asii. Nejčastěji odcházejí už z tamních výrobních továren s označeními (i nejvýznamějších celosvětových) značek jak na vlastních strojích, tak na jejich obalech. Některé z těchto značek uplatňují u asijského výrobce své kvalitativní nároky, některé se účastní přímo vývoje a výroby. Ostatní jen u výrobce zadají na stroj nebo obal umístění svého loga a označení. Zákazník potom zaplatí nezanedbatelný příplatek jen za to, že zboží je mlčky prezentováno jako výrobek evropský, japonský nebo americký.

Je tedy třeba hledat označení „Made in ….“. Pokud není na zařízení uvedeno, jedná se pravděpodobně o asijský výrobek. Což ale v žádném případě neznamená, že musí být nekvalitní.ElektrocentrálaZákazník většinou nemá možnost zjistit, jestli a jak dalece nějaká značka dohlíží nebo nedohlíží na kvalitu u svého možného asijského výrobce a ani nezjistí, kolik si za to na ceně výrobku přidá. Nabízí se tedy jednodušší cesta: poohlédnout se po strojích, které přiznávají, že jsou z asijské produkce, ale o nichž už je známo, ze nekvalitní nejsou. I takové existují. A cenový rozdíl už lehce rozliší každý.

Pro posouzení vlastní kvality stroje je vhodné prohlédnout si výrobek „naživo“, nechat u prodejce proběhnout případně sebou vzít třetí nezávislou osobu, nejlépe technika. Případně i vyzkoušet předem spolupráci se zařízením(i), která chci elektrocentrálou napájet. Stroj není „naživo“ k dispozici? Pozor, přibrzdit!

DieselagregátJeště jedno upozornění pro pátrače po původu stroje: výrobci obejdou původ stroje tak, že nakoupí komponenty (třeba i nejdůležitější, jako je například u elektrocentrál motor a alternátor) v Asii, sestaví je a pak výrobek prezentují jako např. evropský. Někdy ani neodstraní označení komponent ve znakovém písmu uvnitř stroje.Jak bude elektrocentrála nebo dieselagregát spolupracovat s mými spotřebiči?

Zařízení, které vyrábí elektrickou energii a zařízení, které ji spotřebovává, musejí mít společné základní parametry. V prvé řadě musí pracovat na shodné frekvenci a na shodném napětí. V ČR je to 50Hz a 230V, pokud se jedná o jednofázové stroje, resp. 400V pokud se jedná o třífázové stroje. Dále pak příkonové požadavky spotřebičů nesmí být vyšší než výkon elektrocentrály. V případě napájení elektromotorů musí být výkon elektrocentrály dokonce násobně předimenzován.

Spotřebiče citlivé na korektní sinusový průběh napětí zase vyžadují odpovídající elektrickou regulaci výstupu elektrocentrály, jinak hrozí jejich poškození. Dále pak je neobyčejně důležité zabezpečit odvod výfukových plynů, protože uvnitř elektrocentrály běží spalovací motor. Opomenutí tohoto faktu může být smrtelné, výfukové plyny v uzavřeném prostoru mohou zabít. Dále pak je třeba zvážit chlazení stroje, často i úroveň hluku, který produkuje. Pokud chcete, aby vaše elektrocentrála převzala napájení vašich spotřebičů při výpadku veřejné sítě automaticky – bez vašeho zásahu, je třeba automatika startu. Zodpovědný dodavatel všechny tyto aspekty – není jich málo a nejsou jednoduché - se zákazníkem probere a doporučí řešení na míru.

Jaká je struktura stroje, kdo je výrobce?

Výroba elektrocentrály sestává především v sestavení dvou rozhodujích částí: spalovacího motoru a alternátoru. Ty se umístí do rámu, opatří řídícím systémem nebo alespoň ovládacím panelem a eventuelně kapotáží. Pro kvalitu celého stroje je tedy rozhodující kvalita motoru. Jeho cena také tvoří obvykle víc než polovinu ceny celého stroje. Ať už je tedy výrobce celého stroje jakákoliv značka, rozhodující je, jaké motory používá do svých výrobků.

Také je podstatné, pro jaké použití elektrocentrálu potřebujeme. Jestliže je stroj jen záskokový pro případ výpadku veřejné elektrické sítě a naběhne jen desítky hodin ročně, nároky na kvalitu a výdrž motoru nebudou takové jako například v zemích Středního východu, kde jsou velké dieselagregáty používané jako primární zdroj elektrické energie a naběhnou ročně tisíce provozních hodin.

Z hlediska výrobních nákladů celého dieselagregátu tedy může být nejlepší cestou zvolit kvalitativně dobré komponenty (zvláště motor), přičemž kompletace (čili výroba) se může realizovat u ověřeného výrobce v zemi, kde výrobní náklady nejsou příliš vysoké. Téměř všichni výrobci nabízejí sestavení dieselagregátu jak z těch nejdražších „značkových“ komponentů, tak i z neznačkových. Je pak záležitostí vašeho dodavatele resp. zastoupení výrobce, aby pro vás vybral vhodnou konfiguraci – takovou, která splní požadované parametry a zároveň nebude příliš drahá. A samozřejmě aby ze své doporučení nesl zodpovědnost ve formě solidní záruky na dodaný stroj.

Kdo zařízení dodává?

Dodavatel relativně složitého zařízení, jako je elektrocentrála nebo dieselagregát by měl být poměrně kvalifikovaný. To lze zjistit několika dotazy. Pokud není zákazník technikem, ať konzultuje s nezainteresovanou třetí osobou, která technikem je. Jestliže dodavatel není schopen reagovat na otázku „palivem tohoto stroje je benzín nebo nafta?“, nemá žádný smysl s ním pokračovat v diskusi o možné koupi, jakkoliv na prodávajícího uplatňuje nejprohnanější marketingové postupy.

Oprávnění k dodávkám elektrocentrál má (nebo také nemá, i když by měl mít) dodavatel uvedeno u firmy v Obchodním rejstříku (www.justice.cz) v „Předmětu podnikání“. V této věci je to trochu složitější (přímo Předmět „Dodávky elektrocentrál nebo dieselagregátů“ neexistuje), záleží na konkrétním stroji a rozsahu dodávky. Nicméně pokud tam nenajdete nic než „koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“, případně „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ tak se prodejce příliš vysokou kvalifikací nemůže chlubit. Pro provádění instalace dieselagregátů je nutný také předmět podnikání „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“. V opačném případě jde o nedovolené podnikání.

Váš dodavatel nese zodpovědnost za kvalitu dodaného zařízení – drží záruku. Zde záleží na tom, jak dlouhá je nabízená záruka a zda dodavatel trvá na tom, aby v záruční době prováděl servisy výhradně jen on - to obyčejně znamená, že servisy budou dražší. Nabídka pozáručních servisů včetně konstrukce ceny v budoucnosti je také znamením určité serioznosti dodavatele.

Z hlediska obchodních rizik je jistě méně rizikový dodavatel, který je kompletně v dosahu české justice a má jasnou vlastnickou strukturu než dodavatel, jehož vlastnickou strukturu ve finále není možné dohledat.

Jak je dodavatel zkušený?

První informaci zjistíte také v Obchodním rejstříku na www.justice.cz, položka „Datum vzniku a zápisu“. Také stáří domény (nebo domén) webovských stránek dodavatele napoví (www.nic.cz, rubrika „Registrace od“).

Značnou roli hraje také, jak dlouho se dodavatel elektrocentrálami skutečně zabývá. Pokud vyčtete v Obchodním rejstříku, že dodavatel se zabývá elektrocentrálami dva roky a předtím provozoval pohostinskou činnost, není to asi zcela ono. Zvlášť když tvrdí, že o elektrogenerátorech ví všechno.

Hodně řeknou reálné fotky z již realizovaných dodávek na webu (webech) dodavatele. Ale fotky musí být opravdu reálné. Naleštěné marketingové fotografie nafocené profesionálním fotografem v ateliérových podmínkách nehrají pro posouzení zkušenosti dodavatele žádnou roli, jakkoliv mohou být dokonalé.

Zkušený dodavatel jistě také může nabídnout reference z již realizovaných dodávek. A to prokazatelně, doložitelně, čím více, tím lépe. Případně nakontaktovat potenciálního zákazníka na minulé zákazníky, pokud tito souhlasí.

Jak je dodavatel doopravdy technicky zdatný pro servis nebo případné opravy stroje?

Lze částečně zjistit návštěvou u dodavatele. Budete-li uvedeni mladou hosteskou do krásné (nejlépe skleněno-sněhobílé ) prodejny na hlavní třídě města, ale jiné dílenské prostory (pro servis, přípravu a zkoušky strojů, sklady dílů apod.) a servisní personál dodavatel nemá, není to dobré znamení.

Dodavatel by měl mít také dostatek alespoň základních náhradních dílů a spotřebního materiálu skladem. Vede-li jen jednotky položek náhradních dílů, není to v pořádku.

Jak je dodavatel pružný v rychlosti dodávky?

Internet vydrží ještě víc než papír, nemalá část dodavatelů (prakticky ve všech druzích zboží) uvádí nereálné dodací termíny. Někdy jsou potom skutečné dodací termíny až násobky slíbených. Jak se bránit velmi nepříjemné situaci skluzu s dodávkou? V oboru elektrocentrál a dieselagregátů lze usuzovat i podle velikosti skladu dodavatele, nebo v referencích minulých zákazníků nezapomenout položit otázku na spokojenost předchozích zákazníků s dodržením dodacího termínu.